Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 22 mai 2019 – Real Madrid Club de Fútbol/Comisia

(Cauza T-791/16)1

(„Ajutoare de stat – Ajutor acordat de autoritățile spaniole în favoarea unui club de fotbal profesionist – Acord de compensare a neefectuării unui transfer funciar convenit inițial între un consiliu municipal și un club de fotbal – Cuantum excesiv al compensației acordate în favoarea clubului de fotbal – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piaţa internă – Avantaj”)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spania) (reprezentanți: J. Pérez-Bustamante Köster și F. Löwhagen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P.-J. Loewenthal, G. Luengo și P. Němečková, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se urmărește anularea Deciziei (UE) 2016/2393 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) acordat de Spania pentru Real Madrid CF (JO 2016, L 358, p. 3)

Dispozitivul

Anulează Decizia (UE) 2016/2393 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) acordat de Spania pentru Real Madrid CF.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Real Madrid Club de Fútbol.

____________

1     JO C 243, 4.7.2016.