Language of document :

Tribunalens dom av den 22 maj 2019 – Real Madrid Club de Fútbol mot kommissionen

(Mål T-791/16)(1 )

(Statligt stöd – Stöd som de spanska myndigheterna beviljat en professionell fotbollsklubb – Förlikning för att kompensera för att en ursprunglig överenskommelse om marköverföring mellan en kommun och en fotbollsklubb inte ägt rum – Den kompensation som fotbollsklubben beviljats uppgår till ett överdrivet stort belopp – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden – Fördel)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna J. Pérez-Bustamante Köster och F. Löwhagen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P.-J. Loewenthal, G. Luengo och P. Němečková)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2016/2393 av den 4 juli 2016 om statligt stöd SA.33754 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Spanien har beviljat Real Madrid (EUT L 358, 2016, s. 3).

Domslut

Kommissionens beslut (EU) 2016/2393 av den 4 juli 2016 om statligt stöd SA.33754 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Spanien har beviljat Real Madrid CF ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Real Madrid Club de Fútbol.

____________

(1 ) EUT C 243, 4.7.2016 .