Language of document :

Üldkohtu 14. mai 2019. aasta otsus – Moreira versus EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(kohtuasi T-795/17)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk NEYMAR – Kehtetuks tunnistamine – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (esindaja: advokaat T. Soares Faria)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Crespo Carrillo ja H. O’Neill)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid T. de Haan, H. Abraham ja P. Péters, hiljem advokaadid T. de Haan ja P. Péters)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 6. septembri 2017. aasta otsuse (asi R 80/2017-2) peale, mis käsitleb N. Da Silva Santos Júniori ja C. Moreira vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Carlos Moreiralt.

____________

1 ELT C 63, 19.2.2018.