Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2019 – Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(asia T-795/17)1

(EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NEYMAR – Mitättömäksi julistaminen – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Moreira (Guimarães, Portugali) (edustaja: asianajaja T. Soares Faria)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: J. Crespo Carrillo ja H. O’Neill)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Espanja) (edustajat: aluksi asianajajat T. de Haan, H. Abraham ja P. Péters, sitten T. de Haan ja P. Péters)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 6.9.2017 tekemästä päätöksestä (asia R 80/2017-2), joka koskee osapuolten Neymar Da Silva Santos Júnior ja Carlos Moreira välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carlos Moreira velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1     EUVL C 63, 19.2.2018.