Language of document :

A Törvényszék 2019. május 14-i ítélete – Moreira kontra EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(T-795/17. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – NEYMAR európai uniós szóvédjegy – Törlés – Rosszhiszeműség – A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Carlos Moreira (Guimarães, Portugália) (képviselő: T. Soares Faria ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: J. Crespo Carrillo és H. O’Neill meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanyolország) (képviselők kezdetben: T. de Haan, H. Abraham és P. Péters, később T. de Haan és P. Péters ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a N. Da Silva Santos Júnior és C. Moreira közötti törlési eljárással kapcsolatban 2017. szeptember 6-án hozott határozata (R 80/2017-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék Carlos Moreirat kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 63., 2018.2.19.