Language of document :

Arrest van het Gerecht van 14 mei 2019 – Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Zaak T-795/17)1

[„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk NEYMAR – Nietigverklaring – Kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (vertegenwoordiger: T. Soares Faria, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Crespo Carrillo en H. O’Neill, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. de Haan, H. Abraham en P. Péters, vervolgens T. de Haan en P. Péters, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 6 september 2017 (zaak R 80/2017-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen N. Da Silva Santos Júnior en C. Moreira

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Carlos Moreira wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 63 van 19.2.2018.