Language of document : ECLI:EU:C:2019:437


 


 Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. mai 2019. aasta määrus –
Volkswagen vs. EUIPO

(kohtuasi C744/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi MAIN AUTO WHEELS registreerimise taotlus – Vastulausemenetlus – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 alapunkt b ja lõige 5 – Põhjendamiskohustus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – EUIPO otsused – Õiguspärasus – EUIPO varasem otsustuspraktika

(Nõukogu määrus nr 207/2009)

(vt punkt 5)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikkel 256; Euroopa Liidu Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 5)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Volkswagen AG kohtukulud tema enda kanda.