Language of document : ECLI:EU:C:2019:437


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.5.2019 – Volkswagen vastaan EUIPO

(asia C744/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin MAIN AUTO WHEELS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Väitemenettely – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta – Perusteluvelvollisuus – Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

1.      EU-tavaramerkki – Viraston päätökset – Laillisuus – Viraston aikaisempi päätöskäytäntö

(Neuvoston asetus N:o 207/2009)

(ks. 5 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 5 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi perusteettomana.

2)

Volkswagen AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.