Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. mai 2019. aasta määrus –
BI vs. komisjon

(kohtuasi C99/19 P)

Apellatsioonkaebus – Tasuta õigusabi taotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Euroopa Liidu Üldkohtu otsus, mille peale ei saa esitada apellatsioonkaebust – Ilmne pädevuse puudumine

Apellatsioonkaebus – Vaidluse ese – Sellise määruse tühistamine, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada tasuta õigusabi – Otsus, mille peale ei saa kaebust esitada – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 53 lõige 2; Üldkohtu kodukord, artikli 148 lõige 8)

(vt punktid 5–7)

Resolutsioon

1.

Jätta BI apellatsioonkaebus Euroopa Kohtu ilmse pädevuse puudumise tõttu rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja BI’lt.