Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.5.2019 – BI vastaan komissio

(asia C-99/19 P)

(Muutoksenhaku – Oikeusapuhakemus – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu, johon ei voida hakea muutosta – Toimivallan selvä puuttuminen)

Muutoksenhaku – Oikeudenkäynnin kohde – Sellaisen määräyksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan hakemus oikeusavusta – Ratkaisu, johon ei voida hakea muutosta – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 148 artiklan 8 kohta)

(ks. 5–7 kohta)

Ratkaisu

1)

BI:n valitus hylätään, koska asia on selvästi unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuulumaton.

2)

BI velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.