Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 21. maija rīkojums –
BI/Komisija

(lieta C99/19 P)

Apelācija – Pieteikums par juridisko palīdzību – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Nepārsūdzams Eiropas Savienības Vispārējās tiesas lēmums – Acīmredzama kompetences neesamība

Apelācija – Strīda priekšmets – Rīkojuma, ar ko ir noraidīts prasītāja pieteikums piešķirt viņam juridisko palīdzību, atcelšana – Lēmums nav pārsūdzams – Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts; Vispārējās tiesas Reglamenta 148. panta 8. punkts)

(skat. 5.–7. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

BI apelācijas sūdzību noraidīt acīmredzamas Tiesas kompetences neesamības dēļ.

2)

BI atlīdzina tiesāšanās izdevumus.