Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 21 mai 2019 – BI/Comisia

(Cauza C99/19 P)

„Recurs – Cerere de asistență judiciară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Decizia Tribunalului Uniunii Europene care nu este supusă căilor de atac – Necompetență vădită”

Recurs – Obiectul litigiului – Anularea unei ordonanțe de respingere a cererii reclamantului de acordare a beneficiului asistenței judiciare – Decizie care nu este supusă căilor de atac – Necompetență vădită a Curții

[Art. 256 alin. (1) TFUE; Regulamentul de procedură al Curții, art. 53 alin. (2); Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 148 alin. (8)]

(a se vedea punctele 5-7)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul lui BI pentru necompetența vădită a Curții.

2)

O obligă pe BI la plata cheltuielilor de judecată.