Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2019 – BI/Komisija

(Zadeva C99/19 P)

„Pritožba – Prošnja za brezplačno pravno pomoč – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Odločba Splošnega sodišča Evropske unije, zoper katero ni pravnega sredstva – Očitna nepristojnost“

Pritožba – Predmet spora – Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da se odobri brezplačna pravna pomoč – Odločba, zoper katero ni pravnega sredstva – Očitna nepristojnost Sodišča

(Člen 256(1) PDEU; Poslovnik Sodišča, člen 53(2); Poslovnik Splošnega sodišča, člen 148(8))

(Glej točke od 5 do 7.)

Izrek

1.

Pritožba BI se zavrže zaradi očitne nepristojnosti Sodišča.

2.

BI se naloži plačilo stroškov.