Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. května 2019 – Trapeza Peiraios

(věc C105/19)(1)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitelů – Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13/EHS – Pravomoci a povinnosti vnitrostátního soudu – Řízení o platebním rozkazu – Vyhovění odporu proti tomuto rozkazu – Nedostatečné upřesnění skutkového a právního rámce sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost“

1.      Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Meze – Obecné či hypotetické otázky – Zjevná nepřípustnost

(Článek 267 SFEU)

(viz body 9, 10)

2.      Předběžné otázky – Přípustnost – Nutnost poskytnout Soudnímu dvoru dostatečná upřesnění skutkového a právního rámce – Uvedení skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžné otázky

(Článek 267 SFEU; statut Soudního dvora, článek 23; jednací řád Soudního dvora, článek 94)

(viz body 11-15)

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Monomeles Protodikeio Serron (soud prvního stupně v Serres – samosoudce, Řecko) ze dne 11. ledna 2019 je zjevně nepřípustná.


1– Úř. věst. C 148, 29. 4. 2019.