Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 23–i végzése –
Trapeza Peiraios

(C105/19. sz. ügy)(1)

„Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – A nemzeti bíróság jogkörei és kötelezettségei – Fizetési meghagyásos eljárás – Az e fizetési meghagyással szembeni ellentmondásnak történő helyt adás – Az alapeljárás tényállása és jogszabályi háttere, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló okok kellően részletes ismertetésének hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

1.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Általános vagy hipotetikus kérdések – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(EUMSZ 267. cikk)

(lásd: 9. és 10. pont)

2.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Annak szükségessége, hogy kellő részletességgel ismertessék a Bírósággal a ténybeli és szabályozási hátteret – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolásának szükségességét igazoló okok megjelölése

(EUMSZ 267. cikk; a Bíróság alapokmánya, 23. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 94. cikk)

(lásd: 11–15. pont)

Rendelkező rész

A Monomeles Protodikeio Serron (a szerreszi egyesbíróság, Görögország) által a 2019. január 11‑i határozatban előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


1 HL C 148., 2019.4.29.