Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 2019 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis
Trapeza Peiraios

(Byla C-105/19)(1)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13/EEB – Nacionalinio teismo įgaliojimai ir pareigos – Mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra – Prieštaravimo šiam įsakymui tenkinimas – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes ir priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinį klausimą, nenurodymas – Akivaizdus nepriimtinumas“

1.      Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ribos – Bendri ar hipotetiniai klausimai – Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 267 straipsnis)

(žr. 9, 10 punktus)

2.      Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Būtinybė Teisingumo Teismui pateikti pakankamai informacijos apie faktines ir teisines aplinkybes – Priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinius klausimus, nurodymas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

(žr. 11–15 punktus)

Rezoliucinė dalis

2019 m. sausio 11 d. Monomeles Protodikeio Serron (Serės apygardos teismas, vienas teisėjas, Graikija) nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.


1 OL C 148, 2019 4 29.