Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 23. maija rīkojums –
Trapeza Peiraios

(lieta C105/19) (1)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Patērētāju tiesību aizsardzība – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Direktīva 93/13/EEK – Valsts tiesas pilnvaras un pienākumi – Maksājuma rīkojuma procedūra – Pret šo rīkojumu vērsta iebilduma apmierināšana – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

1.      Prejudiciāli jautājumi – Tiesas kompetence – Robežas – Vispārīgi vai hipotētiski jautājumi – Acīmredzama nepieņemamība

(LESD 267. pants)

(skat. 9., 10. punktu)

2.      Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Nepieciešamība sniegt Tiesai pietiekamus precizējumus par faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu – Norādes par iemesliem, kuri attaisno vajadzību saņemt atbildi uz prejudiciālajiem jautājumiem

(LESD 267. pants; Tiesas statūtu 23. pants; Tiesas Reglamenta 94. pants)

(skat. 11.–15. punktu)

Rezolutīvā daļa

Monomeles Protodikeio Serron (Seres pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā, Grieķija) ar 2019. gada 11. janvāra lēmumu iesniegtais lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir acīmredzami nepieņemams.


1 OV C 148, 29.4.2019.