Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 23 mai 2019 – Trapeza Peiraios

(Cauza C105/19)(1)

„Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Competențe și obligații ale instanței naționale – Procedură de somație de plată – Admiterea opoziției la această somație – Lipsa unor precizări suficiente privind contextul factual și normativ al litigiului principal, precum și motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară – Inadmisibilitate vădită”

1.      Întrebări preliminare – Competența Curții – Limite – Întrebări generale sau ipotetice – Inadmisibilitate vădită

(art. 267 TFUE)

(a se vedea punctele 9 și 10)

2.      Întrebări preliminare – Admisibilitate – Necesitatea de a furniza Curții suficiente precizări asupra contextului factual și normativ – Indicarea motivelor care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare

(art. 267 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 23; Regulamentul de procedură al Curții, art. 94)

(a se vedea punctele 11-15)

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară introdusă de Monomeles Protodikeio Serron (Tribunalul de Mare Instanță în complet de judecător unic din Serres, Grecia) prin decizia din 11 ianuarie 2019, este vădit inadmisibilă.


1 – JO C 148, 29.4.2019.