Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. maja 2019 – Trapeza Peiraios

(Zadeva C105/19)(1)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Varstvo potrošnikov – Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 93/13/EGS – Pristojnosti in obveznosti nacionalnega sodišča – Postopek za plačilni nalog – Ugoditev ugovoru zoper ta nalog – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost”

1.      Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Meje – Splošna ali hipotetična vprašanja – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU)

(Glej točki 9 in 10.)

2.      Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Nujnost predložitve dovolj pojasnil Sodišču o dejanskem in pravnem okviru – Navedba razlogov, ki utemeljujejo potrebo po odgovoru na vprašanja za predhodno odločanje

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člen 94)

(Glej točke od 11 do 15.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Monomeles Protodikeio Serron (okrožno sodišče v sestavi sodnika posameznika v Serronu, Grčija) z odločbo z dne 11. januarja 2019 je očitno nedopusten.


1 UL C 148, 29.4.2019.