Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) στις 29 Μαρτίου 2019 – Banca B. SA κατά A.A.A.

(Υπόθεση C-269/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Banca B. SA

Εφεσίβλητος: A.A.A.

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ1 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, μετά τη διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας που ορίζει τον μηχανισμό για τον καθορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου με τον τύπο «σταθερό περιθώριο και επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται από τράπεζα με βάση αδιαφανή κριτήρια», στο πλαίσιο σύμβασης πίστωσης με σταθερό επιτόκιο αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος και κυμαινόμενο επιτόκιο για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα τύπο, επιτρέπει στον εθνικό δικαστή να προσαρμόσει τη σύμβαση, καθορίζοντας μέθοδο υπολογισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου βάσει διαφανών παραμέτρων αναφοράς (LIBOR/EURIBOR) και βάσει του σταθερού περιθωρίου της τράπεζας, υπό το πρίσμα των πραγματικών στοιχείων που περιέχονται στη σύμβαση πίστωσης, με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας του καταναλωτή;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό, πρέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, μετά τη διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας όπως η προαναφερθείσα, επιτρέπει στον εθνικό δικαστή να εφαρμόσει, διά της δικαστικής οδού, σταθερό επιτόκιο μέσω αναφοράς στο σταθερό περιθώριο το οποίο καθορίστηκε για το δεύτερο έτος εκτέλεσης της σύμβασης ή στο σταθερό επιτόκιο του πρώτου έτους;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό, πρέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και η αρχή της αποτελεσματικότητας να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, μετά τη διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας όπως η προαναφερθείσα, αντιτίθενται όπως ο εθνικός δικαστής παραπέμψει τους συμβαλλόμενους σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό νέου επιτοκίου, χωρίς να καθορίσει παραμέτρους αναφοράς;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό, ποια είναι τα ενδεχόμενα μέσα για την εξασφάλιση προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ;

____________

1 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).