Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 29. märtsil 2019 – Banca B. SA versus A.A.A.

(kohtuasi C-269/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Banca B. SA

Vastustaja: A.A.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 6 lõiget 1 tuleks tõlgendada nii, et pärast lepingutingimuse, mis määratleb muutuva intressimäära kindlaksmääramise mehhanismi valemiga „fikseeritud marginaal ja viiteintress, kohaldatuna panga läbipaistmatute kriteeriumide alusel“, ebaõiglase laadi tuvastamist krediidilepingus, milles kohaldatakse nimetatud valemi kohaselt esimesel aastal fikseeritud ja järgnevatel aastatel muutuvat intressimäära, võib liikmesriigi kohus selleks, et tagada parem tarbijakaitse, lepingut kohandada, kehtestades muutuva intressimäära arvutamise meetodi, mis põhineb läbipaistvatel kriteeriumidel (LIBOR/ EURIBOR) ja panga fikseeritud marginaalil, võttes arvesse krediidilepingus sisalduvaid faktilisi asjaolusid?

2.    Juhul, kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 93/13/EMÜ artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et pärast seda, kui on tuvastatud lepingutingimuse, nagu eespool nimetatud lepingutingimus, ebaõiglane laad, on võimalik, et kohus määrab fikseeritud intressimäära ise, võttes aluseks lepingu täitmise teiseks aastaks kindlaks määratud fikseeritud marginaali või esimese aasta fikseeritud intressimäära?

3.    Juhul, kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 93/13/EMÜ artikli 6 lõiget 1 ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et pärast seda, kui on tuvastatud lepingutingimuse, nagu eespool nimetatud lepingutingimus, ebaõiglane laad, et sellega on vastuolus see, kui kohus suunab pooled läbi rääkima, et määrataks kindlaks uus intressimäär, ilma et kohus kehtestaks selleks alusparameetrid?

4.    Juhul, kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis millised on võimalikud õiguskaitsevahendid selleks, et tagada tarbijakaitse kooskõlas direktiivi 93/13/EMÜ artikli 6 lõikega 1?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).