Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Cluj (România) la data de 29 martie 2019 – Banca B. SA / A.A.A.

(Cauza C-269/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Cluj

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Banca B. SA

Pârât: A.A.A.

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 trebuie interpretat în sensul că, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze care definește mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile după formula „marjă fixă și o dobândă de referință practicată de bancă ale cărei criterii nu sunt transparente” într-un contract de credit cu dobândă fixă limitată la primul an și variabilă ulterior, conform formulei menționate, permite instanței naționale să adapteze contractul prin stabilirea unui mod de calcul al dobânzii variabile în funcție de indicatori de referință transparenți (LIBOR/EURIBOR) și de marja fixă a băncii, pornind de la datele de fapt ale contractului de credit, pentru a asigura o protecție mai bună consumatorului?

Dacă răspunsul la această întrebare este negativ, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze precum cea menționată anterior, permite instanței naționale, pe cale jurisprudențială, să stabilească o dobândă fixă, prin raportare la marja fixă stabilită pentru al doilea an de derulare a contractului sau la dobânda fixă din primul an?

Dacă răspunsul la această întrebare este negativ, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE și principiul efectivității trebuie interpretate în sensul că, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze precum cea menționată anterior, se opune ca instanța națională să trimită părțile la negocieri în vederea stabilirii noului nivel al dobânzii fără stabilirea unor repere?

Dacă răspunsul la această întrebare este negativ, care ar fi posibilele remedii pentru asigurarea protecției consumatorului care să fie în acord cu prevederile articolului 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului, din 5 aprilie 1993, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993 L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).