Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 14. mail 2019 – Prezident Slovenskej republiki

(kohtuasi C-378/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Ústavný súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Prezident Slovenskej republiki

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ,1 artikli 35 lõiget 4 on – eelkõige direktiivi põhjendust 33 arvestades – võimalik tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui liikmesriigis võetakse seda direktiivi ülevõtva riigisisese meetme muutmise raames reguleeriva asutuse juhataja ametisse nimetamise ja ametist vabastamise pädevus ära Vabariigi Presidendilt, kelle kodanikud on otse valinud, ja see antakse hoopis valitsusele, taastades nii enne direktiivi ülevõtmist kehtinud regulatsiooni?

2.    Kas direktiivi 2009/72/EÜ […] artikli 35 lõiget 5 on – eelkõige direktiivi põhjendust 34 arvestades – võimalik tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis selleks, et tagada üldise huvi kaitse, võimaldavad reguleeriva asutuse tariifide reguleerimise menetluses osaleda ministeeriumidel?

____________

1 ELT 2009, L 211, lk 55.