Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. svibnja 2019. uputio Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Prezident Slovenskej republiki

(predmet C-378/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Ústavný súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Prezident Slovenskej republiki

Prethodna pitanja

Može li se članak 35. stavak 4. Direktive 2009/72/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ, posebno u kontekstu njezine uvodne izjave 33., tumačiti na način da mu se protivi to što se u državi članici, u okviru izmjene nacionalne mjere kojom se prenosi ta direktiva, ovlast imenovanja i razrješenja predsjednika Regulatorne agencije oduzima Predsjedniku Republike, koji je izravno izabran od građana, i umjesto njemu povjerava Vladi, a tim se prijenosom ovlasti ponovno uspostavlja pravno stanje koje je postojalo prije prenošenja navedene direktive?

Može li se članak 35. stavak 5. Direktive 2009/72/EZ […], posebno u kontekstu njezine uvodne izjave 34., tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji radi osiguravanja zaštite javnog interesa ministarstvima omogućuje sudjelovanje u postupku određivanja tarifa u Regulatornoj agenciji?

____________

1 SL 2009., L 211, str. 55. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 29.)