Language of document :

2019 m. gegužės 14 d. Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prezident Slovenskej republiky

(Byla C-378/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Ústavný súd Slovenskej republiky

Šalis pagrindinėje byloje

Ieškovas: Prezident Slovenskej republiky

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB1 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 35 straipsnio 4 dalis, visų pirma atsižvelgiant į direktyvos preambulės 33 konstatuojamąją dalį, gali būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybei narei neleidžiama, iš dalies keičiant vidaus teisės aktą, kuriuo ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, iš piliečių tiesiogiai renkamo Respublikos Prezidento atimti įgaliojimų skirti ir atleisti Reguliavimo institucijos pirmininką, siekiant suteikti juos Vyriausybei, jeigu dėl tokio įgaliojimų perkėlimo būtų atkurta teisinė padėtis, buvusi prieš perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę?

2.    Ar <...> Direktyvos 2009/72/EB <...> 35 straipsnio 5 dalis, visų pirma atsižvelgiant į direktyvos preambulės 34 konstatuojamąją dalį, gali būti aiškinama taip, kad ji draudžia vidaus teisės normą, pagal kurią, siekiant užtikrinti viešojo intereso gynimą, ministerijoms leidžiama dalyvauti Reguliavimo institucijos vykdomoje tarifų reguliavimo procedūroje?

____________

1 OL L 211, 2009, p. 55.