Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovacia) la 14 mai 2019 – Prezident Slovenskej republiky

(Cauza C-378/19)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Ústavný súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Autorul sesizării: Prezident Slovenskej republiky

Întrebările preliminare

Articolul 35 alineatul (4) din Directiva 2009/72/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE poate fi interpretat, în special în lumina considerentului (33) al acesteia, în sensul că se opune ca într-un stat membru, în contextul modificării măsurilor de transpunere a directivei menționate, atribuția de a numi și de revoca președintele autorității de reglementare să fie exclusă din competența președintelui Republicii, ales în mod direct de cetățeni, și să fie conferită guvernului, transfer care ar restabili situația de drept existentă înainte de transpunerea directivei?

Articolul 35 alineatul (5) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE poate fi interpretat, în special în lumina considerentului (34) al acesteia, în sensul că se opune unei reglementări interne care, pentru a asigura protecția interesului public, permite participarea unor ministere la procedura de reglementare tarifară în cadrul autorității de reglementare?

____________

1 JO 2009, L 211, p. 55.