Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovaška) 14. maja 2019 – Prezident Slovenskej republiki

(Zadeva C-378/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Ústavný súd Slovenskej republiky

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Prezident Slovenskej republiki

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je mogoče člen 35(4) Direktive 2009/72/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, zlasti glede na njeno uvodno izjavo 33, razlagati tako, da nasprotuje temu, da se v državi članici v okviru spremembe nacionalnega predpisa o prenosu navedene direktive predsedniku republike, ki ga državljani neposredno izvolijo, odvzame pooblastilo za imenovanje in odstavitev predsednika regulativnega organa in se to prenese na vlado, s čimer se ponovno vzpostavi zakonsko stanje, kakršno je bilo pred prenosom direktive?

Ali je mogoče člen 35(5) Direktive 2009/72/ES […], zlasti glede na njeno uvodno izjavo 34, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki zato, da se zagotovi varstvo javnega interesa, ministrstvom omogoča sodelovanje v postopku reguliranja tarif pri regulativnem organu?

____________

1 UL 2009, L 211, str. 55.