Language of document :

Tužba podnesena 30. travnja 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-347/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Talabér-Ritz i S. Pardo Quintillán, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 9. stavka 3. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ1 time što nije, u skladu s navedenom odredbom, donijela nacionalna pravila o postavljanju uređaja za pojedinačno mjerenje potrošnje grijanja, hlađenja i tople vode u zgradama;

Kraljevini Španjolskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da Kraljevina Španjolska nije donijela nacionalna pravila o postavljanju uređaja za pojedinačno mjerenje potrošnje grijanja, hlađenja i tople vode u zgradama, u skladu s člankom 9. stavkom 3. Direktive 2012/27/EU.

____________

1 SL 2012., L 315, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 202.)