Language of document :

2019.április 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-347/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Talabér-Ritz K. és S. Pardo Quintillán meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 258. cikke alapján állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, mivel nem fogadott el az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 9. cikkének (3) bekezdése szerinti, az épületek fűtésével, hűtésével vagy melegvízellátásával kapcsolatos egyedi fogyasztásmérők felszerelésére vonatkozó nemzeti szabályokat, nem teljesítette a 2012/27/EU irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság nem fogadta el a 2012/27/EU irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerinti, az épületek fűtésével, hűtésével vagy melegvízellátásával kapcsolatos egyedi fogyasztásmérők felszerelésére vonatkozó nemzeti szabályokat.

____________

1 HL 2012. L 315., 1. o.