Language of document :

2019 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-347/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Talabér-Ritz ir S. Pardo Quintillán

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, kad nepriėmusi nacionalinės teisės normų, reglamentuojančių individualaus šilumos, vėsumos ir karšto vandens vartojimo skaičiavimo įrenginių diegimą pastatuose, vadovaujantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES1 dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 9 straipsnio 3 dalimi, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtas Direktyvos 2012/27/ES nuostatas.

Priteisti iš Ispanijos Karalystė bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisijos teigimu, Ispanijos Karalystė Reino nepriėmė nacionalinės teisės normų, reglamentuojančių individualaus šilumos, vėsumos ir karšto vandens vartojimo skaičiavimo įrenginių diegimą pastatuose, vadovaujantis Direktyvos 2012/27/ES 9 straipsnio 3 dalimi.

____________

1 OL L 315, 2012, p. 1.