Language of document :

Acțiune introdusă la 30 aprilie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-347/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Talabér-Ritz și S. Pardo Quintillán, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

să se declare, potrivit articolului 258 TFUE, că întrucât nu a adoptat norme naționale în materie de instalare a unor contoare individuale de consum în ceea ce privește încălzirea, răcirea și apa caldă ale imobilelor, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 1 , Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor menționate din Directiva 2012/27/UE;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că Regatul Spaniei nu a adoptat norme naționale în materie de instalare a unor contoare individuale de consum în ceea ce privește încălzirea, răcirea și apa caldă ale imobilelor, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2012/27/UE.

____________

1     JO 2012, L 315, p.1.