Language of document :

Tožba, vložena 30. aprila 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-347/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Talabér-Ritz in S. Pardo Quintillán, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predloga tožeče stranke

V skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije naj se ugotovi, da Kraljevina Španija s tem, da ni sprejela španskih pravnih pravil s področja vgradnje individualnih števcev za porabo glede ogrevanja, hlajenja in tople vode v stavbah v skladu s členom 9(3) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES1 , ni izpolnila obveznosti iz navedene določbe Direktive 2012/27/EU;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da Kraljevina Španija ni sprejela španskih pravnih pravil s področja vgradnje individualnih števcev za porabo glede ogrevanja, hlajenja in tople vode v stavbah skladu s členom 9(3) Direktive 2012/27/EU.

____________

1 UL 2012, L 315, str. 1.