Language of document :

Žalba koju je 29. svibnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 19. ožujka 2019., spojeni predmeti T-98/16, T-196/16 i T-198/16, Italija i dr. protiv Komisije

(predmet C-425/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, agenti)

Druge stranke u postupku: Talijanska Republika, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (treće vijeće) od 19. ožujka 2019. u spojenim predmetima

    T-98/16 “Talijanska Republika/ Europska komisija”

    T-196/16 “Banca Popolare di Bari S.C.p.A./ Europska komisija”

    T-198/16 „Fondo interbancario di tutela dei depositi/Europska komisija”;

odbije prvostupanjske tužbene zahtjeve u mjeri u kojoj se njima osporava da sporna odluka dokazuje postojanje uvjeta za pripisivost predmetnih mjera državi i njihovo financiranje putem državnih sredstava;

vrati predmet Općem sudu kako bi on ispitao preostale tužbene razloge navedene u prvom stupnju i

naknadno odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijanom presudom Opći sud je poništio spornu odluku zbog činjenice da „Komisija nije u dovoljnoj mjeri dokazala ni sudjelovanje talijanskih javnih tijela u usvajanju predmetne mjere ni, posljedično, pripisivost te mjere državi u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a” te „u pobijanoj odluci nije u dovoljnoj mjeri dokazala da su predmetna sredstva bila pod kontrolom talijanskih javnih tijela i da su stoga ona mogla njima raspolagati”.

Komisija smatra da je pobijana presuda utemeljena na pogrešnim razmatranjima koja se tiču prava i iskrivljavanju činjenica koje nepovratno utječu na valjanost u njoj sadržanih zaključaka i izreke. Komisija ističe dva žalbena razloga:

Kao prvo, Komisija smatra da je Opći sud povrijedio članak 107. stavak 1., UFEU-a zbog dva razloga:

Opći sud je počinio pogrešku kad je riječ o teretu dokazivanja koji Komisija mora zadovoljiti radi određivanja postojanja uvjeta pripisivosti i državnih sredstava, time što je zahtijevao da Komisija uspješno dokaže postojanje prevladavajućeg utjecaja javnih tijela na tijelo koje dodjeljuje potporu u svim fazama postupka na kraju kojeg su donesene predmetne mjere, samo zato što je to tijelo privatno;

Opći sud je počinio pogrešku kad je riječ o teretu dokazivanja koji Komisija mora zadovoljiti radi određivanja postojanja uvjeta pripisivosti i državnih sredstava, time što je fragmentarno ispitao i ocijenio indicije koje je Komisija navela u spornoj odluci, bez cjelovitog razmatranja i uzimanja u obzir šireg konteksta u kojem se nalaze.

(    Kao drugo, zaključci Općeg suda nadalje sadržavaju teške materijalne pogreške vezane za činjenično stanje i tumačenje mjerodavnog talijanskog prava, koje očito proizlaze iz podnesaka u predmetu.

____________