Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 6 Μαΐου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 26 Φεβρουαρίου 2019 στην υπόθεση T-865/16, Fútbol Club Barcelona κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-362/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Němečková, B. Stromsky και G. Luengo)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Fútbol Club Barcelona και Βασίλειο της Ισπανίας

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κατά την ερμηνεία του άρθρου 107, παράγραφος 1, της Συνθήκης και, ειδικότερα, όσον αφορά την έννοια της επιχείρησης του πλεονεκτήματος που απορρέει από κρατική ενίσχυση και την υποχρέωση της Επιτροπής να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον υφίσταται τέτοιο πλεονέκτημα. Ο συγκεκριμένος μόνος λόγος αναιρέσεως υποδιαιρείται σε δύο σκέλη, τα οποία έχουν έρεισμα στο προαναφερθέν νομικό σφάλμα:

πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί εσφαλμένη τη διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου ότι η εξέταση σχετικά με το εάν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς παρέχει πλεονέκτημα στα πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα εγγενή και παγιωμένα κριτήρια του καθεστώτος αυτού, τα οποία δύνανται να θέσουν τους ενδιαφερόμενους σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις υποκείμενες στο γενικό καθεστώς, αλλά να περιλαμβάνει και ανάλυση των μη ευνοϊκών στοιχείων που προκύπτουν από περιστάσεις ανεξάρτητες από το ειδικό καθεστώς και μεταβαλλόμενες σε κάθε οικονομικό έτος, ακόμη και όταν τα μη ευνοϊκά στοιχεία εμφανίζονται κατά τρόπο τυχαίο και δεν είναι ικανά να εξουδετερώσουν συστηματικά το προαναφερθέν πλεονέκτημα και, επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά την ex ante εξέταση του καθεστώτος.

δεύτερον, ακόμη και με βάση την ως άνω εσφαλμένη ερμηνεία της έννοιας του πλεονεκτήματος, το Γενικό Δικαστήριο ερμηνεύει εσφαλμένως την υποχρέωση επιμέλειας που υπέχει η Επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης της ύπαρξης καθεστώτος ενισχύσεων και υποπίπτει σε νομικό σφάλμα όσον αφορά το βάρος απόδειξης που φέρει η Επιτροπή όσον αφορά την ύπαρξη πλεονεκτήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση.

____________