Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-865/16. sz., Fútbol Club Barcelona kontra Bizottság ügyben 2019. február 26-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. május 6-án benyújtott fellebbezés

(C-362/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: P. Němečková, B. Stromsky és G. Luengo meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Fútbol Club Barcelona és Spanyol királyság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megsemmisített ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a költségekről ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését értelmezte, különösen az állami támogatás általi előnyben részesítés fogalmát illetően, valamint a Bizottságnak az ezen előny fennállásának értékelésére vonatkozó kötelezettségét. Ezen egyetlen fellebbezési jogalap két részre bontható, amelyek a feltárt téves jogalkalmazásból erednek:

először is, a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor arra a következtetésre jutott, hogy az annak meghatározására irányuló vizsgálat, hogy egy sajátos adórendszer előnyt biztosít-e a kedvezményezettek számára, nem csak a vizsgált rendszer azon elválaszthatatlan és állandó kritériumainak elemzését követeli meg, amelyek az általános rendszer alá tartozó vállalkozásokhoz viszonyítva előnyösebb helyzetbe hozhatják a kedvezményezetteket, hanem a rendszerbe nem tartozó és minden egyes adóévben változó körülményeknek betudható előnytelen elemek elemzését is, még akkor is, ha ezek az előnytelen elemek véletlenszerűek és nem alkalmasak arra, hogy szisztematikusan semlegesítsék az előnyt, ráadásul ezek nem láthatók előre a rendszer előzetes vizsgálata során;

másodsorban, a Törvényszék az előny fogalmának e téves értékelése alapján tévesen értelmezi a Bizottságnak a támogatási rendszer fennállásának vizsgálata keretében fennálló gondossági kötelezettségét, és tévesen alkalmazza a jogot a Bizottságra háruló bizonyítási terhet illetően, amely ebben az esetben valamely előny fennállásának bizonyítására irányul.

____________