Language of document :

2019 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-865/16, Fútbol Club Barcelona / Komisija

(Byla C-362/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama P. Němečková, B. Stromsky ir G. Luengo

Kitos proceso šalys: Fútbol Club Barcelona ir Ispanijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą.

Grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas SESV 107 straipsnio 1 dalį, kiek tai konkrečiai susiję su valstybės pagalbos teikiamo pranašumo sąvoka ir Komisijos pareiga motyvuoti to pranašumo egzistavimą. Šį vienintelį kasacinio skundo motyvą galima skirstyti į dvi dalis, susijusias su nustatyta teisės klaida:

pirma, Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad atliekant tyrimą, ar konkreti mokestinė tvarka suteikia pranašumo subjektams, kuriems ji taikoma, reikia ne tik išanalizuoti nagrinėjamai tvarkai būdingus nusistovėjusius kriterijus, dėl kurių subjektai, kuriems ta tvarka taikoma, atsiduria palankesnėje padėtyje, palyginti su kitomis įmonėmis, kurioms taikoma bendroji tvarka, bet ir kad atliekant šį vertinimą reikia išanalizuoti nepalankius veiksnius dėl su ta tvarka nesusijusių ir kiekvienais mokestiniais metais kintančių aplinkybių, net jei tie veiksniai yra atsitiktiniai ir negali sistemingai neutralizuoti pranašumo, ir kad, be to, jie negali būti numatyti nagrinėjant tvarką ex ante,

antra, net remdamasis klaidingu pranašumo sąvokos aiškinimu Bendrasis Teismas klaidingai aiškina Komisijai tenkančią rūpestingumo pareigą nagrinėjant, ar egzistuoja pagalbos schema, ir daro teisės klaidą dėl Komisijai tenkančios įrodinėjimo naštos siekiant įrodyti, kad šiuo atveju suteikiamas pranašumas.

____________