Language of document :

Жалба, подадена на 8 декември 2018 г. от Anikó Pint срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 октомври 2018 г. по дело T-634/17, Pint/Комисия

(Дело C-770/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Anikó Pint (представител: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Европейска комисия, Унгария

С определение от 21 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (десети състав) отхвърля жалбата като явно неоснователна и постановява жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________