Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2018 Anikó Pint proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. října 2018 ve věci T-634/17, Pint v. Komise

(Věc C-770/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnici řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Anikó Pint (zástupce: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Maďarsko

Soudní dvůr Evropské unie (desátý senát) usnesením ze dne 21. května 2019 zamítl kasační opravný prostředek jako zjevně neopodstatněný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________