Language of document :

Appel iværksat den 8. december 2018 af Anikó Pint til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 9. oktober 2018 i sag T-634/17, Pint mod Kommissionen

(Sag C-770/18 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Anikó Pint (ved Rechtsanwalt D. Lázár)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Ungarn

Den Europæiske Unions Domstol (Tiende Afdeling) har ved kendelse af 21. maj 2019 forkastet appellen som åbenbart ugrundet og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________