Language of document :

Anikó Pint’i 8. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 9. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-634/17: Pint versus komisjon

(kohtuasi C-770/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Anikó Pint (esindaja: advokaat D. Lázár)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Ungari

Euroopa Liidu Kohus (kümnes koda) jättis apellatsioonkaebuse 21. mai 2019. aasta kohtumäärusega ilmselge põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata ja apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________