Language of document :

Valitus, jonka Anikó Pint on tehnyt 8.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-634/17, Pint v. komissio, 9.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-770/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Anikó Pint (edustaja: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Unkari

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 21.5.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen täysin perusteettomana ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________