Language of document :

Žalba koju je 8. prosinca 2018. podnijela Anikó Pint protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 9. listopada 2018. u predmetu T-634/17, Pint protiv Komisije

(predmet C-770/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žaliteljica: Anikó Pint (zastupnik: D. Lázár, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Mađarska

Rješenjem od 21. svibnja 2019. Sud Europske unije (deseto vijeće) odbio je žalbu kao očito neosnovanu te je odlučio da žaliteljica snosi vlastite troškove.

____________