Language of document :

Recurs introdus la 8 decembrie 2018 de Anikó Pint împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 9 octombrie 2018 în cauza T-634/17, Pint/Comisia

(Cauza C-770/18 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Anikó Pint (reprezentant: D. Lázár, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană, Ungaria

Prin Ordonanța din 21 mai 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a zecea) a respins recursul ca vădit nefondat și a obligat-o pe recurentă la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________