Language of document :

Odvolanie podané 8. decembra 2018: Anikó Pint proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. októbra 2018 vo veci T-634/17, Pint/Komisia

(vec C-770/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Anikó Pint (v zastúpení: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Maďarsko

Uznesením z 21. mája 2019 Súdny dvor Európskej únie (desiata komora) zamietol odvolanie ako zjavne nedôvodné a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________