Language of document :

Pritožba, ki jo je Anikó Pint vložila 8. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. oktobra 2018 v zadevi T-634/17, Pint/Komisija

(Zadeva C-770/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Anikó Pint (zastopnik: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Madžarska

Sodišče Evropske unije (deseti senat) je s sklepom z dne 21. maja 2019 pritožbo zavrglo kot očitno neutemeljeno in pritožnici naložilo, naj nosi svoje stroške.

____________