Language of document :

Överklagande ingett den 8 december 2018 av Anikó Pint av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 oktober 2018 i mål T-634/17, Pint mot kommissionen

(Mål C-770/18 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Anikó Pint (ombud: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Ungern

Europeiska unionens domstol (tionde avdelningen) har i beslut av den 21 maj 2019 ogillat överklagandet som uppenbart ogrundat och förordnat att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________