Language of document :

Жалба, подадена на 29 ноември 2018 г. от Volkswagen AG срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2018 г. по дело T-623/16, Volkswagen AG/EUIPO

(Дело C-744/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Volkswagen AG (представители: F. Thiering и L. Steidle, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 21 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (седми състав) отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна и постановява жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________