Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2018 Volkswagen AG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2018 ve věci T-623/16, Volkswagen AG v. EUIPO

(Věc C-744/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Volkswagen AG (zástupci: F. Thiering a L. Steidle, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (sedmý senát) usnesením ze dne 21. května 2019 zamítl kasační opravný prostředek jako z části zjevně nepřípustný a z části zjevně neopodstatněný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________