Language of document :

Appel iværksat den 29. november 2018 af Volkswagen AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2018 i sag T-623/16 – Volkswagen AG mod EUIPO

(Sag C-744/18 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Volkswagen AG (ved rechtsanwälte F. Thiering og L. Steidle)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Syvende Afdeling) har ved kendelse af 21. maj 2019 afvist appellen, idet den åbenbart delvist ikke kan antages til realitetsbehandling og delvist er retligt ugrundet, og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________