Language of document :

Volkswagen AG 29. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-623/16: Volkswagen AG versus EUIPO

(kohtuasi C-744/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Volkswagen AG (esindajad: advokaadid F. Thiering ja L. Steidle)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Liidu Kohus (seitsmes koda) jättis 21. mai 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ja määras, et apellant kannab ise oma kulud.

____________